RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:
Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2020 roku
 
W związku z powyższym poniżej prezentujemy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zabudowie wielorodzinnej:
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
 • 1) za każdą osobę – 29,50 zł
 • 2) od gospodarstwa domowego (4 osoby i więcej) – 101,00 zł
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
 • 1) za każdą osobę – 118,00 zł
 • 2) od gospodarstwa domowego – 404,00 zł
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:
 
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
 • a) 120 litrów – w wysokości 6,34 zł/szt.
 • b) 240 litrów – w wysokości 12,68 zł/szt.
 • c) 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
 • a) worek 80 litrów – 12,12 zł/szt.,
 • b) worek 120 litrów – w wysokości 18,19 zł/szt.,
 • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł/szt.
Podwyższona stawka opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
 
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
 • a) 120 litrów – w wysokości 25,36 zł/szt.,
 • b) 240 litrów – w wysokości 50,72 zł/szt.,
 • c) 1100 litrów – w wysokości 232,80 zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
 • a) worek 80 litrów – 48,48 zł/szt.,
 • b) worek 120 litrów – w wysokości 72,76 zł/szt.,
 • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 232,80 zł/szt.
Przypominamy o obowiązku segregowania śmieci.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku: Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w czterokrotnej wysokości stawki podstawowej.
 
Do pobrania:

 

 

 

Jak segregować odpady?

EasyCookieInfo

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną