RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w RPK Partner sp. z o.o.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w RPK Partner sp. z o.o. oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RPK Partner sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi, przy ul. Kolejowej 1

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Z Administratorem Danych może Pani/Pan można kontaktować się: mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefonicznie: 537 468 701 lub osobiście ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

· wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze i zarządcy nieruchomości,

· realizacji celów umów o zarządzanie/administrowanie nieruchomościami,

· realizacji uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe,

· dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

· podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką,

· podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy

ODBIORCY DANYCH

 

 

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powy­żej dane te mogą być przekazywane do:

· Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Urząd Miejski)

· podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz RPK Partner sp. z o.o. czynności oraz świadczących na rzecz wspólnot usługi (np. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.).

INFORMACJA O

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez spółkę przez okres realizacji celów w zakresie, w którym te dane wymagają przetwarzania lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w zachowaniem przepisów ustawy i rozporządzenia: 

· prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO)

· prawo do żądania sprostowania  danych osobowych (art.16 RODO)

· prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art.17 RODO)

· prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

· prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

· prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa lub tez jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z zawartej umowy lub podjętej przez wspólnotę uchwały.

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną