RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 1 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia:  Złożenie ofert na docieplenie ścian bocznych  budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Słowackiego 1, zgodnie z załączonym przedmiarem.

Dokumenty do pobrania:  przedmiar

Miejsce składania ofert:   RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja.

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Docieplenie ścian bocznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Słowackiego 1 ."

Termin składania ofert: 31-05-2017 do godz. 15:30

Sprawę prowadzi: Beata Marzec - Strojek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Górnicza 14 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy pl. Górnicza 14 w Złotoryi, szacowany koszt inwestycji 110 550,26 zł. Termin wykonania robót czerwiec - sierpień 2017 rok.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu: remont 

dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Górnicza 14  w Złotoryi."

Termin składania ofert: 22-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Barbara Dudek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 6

telefon: 76 87 88 091 wew. 51

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Basztowa 30 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie konserwacji konstrukcji dachu, konserwacja pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Basztowa 30 w Złotoryi.

Dokumenty do pobrania:   brak

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na wykonanie konserwacji konstrukcji dachu, konserwację pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Basztowa 30."

Termin składania ofert: 29-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Sabina Kala- Łaba, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 6 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy pl. Niepodległości 6. Termin wykonania robót czerwiec- sierpień 2017 rok.

Dokumenty do pobrania:

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na remont elewacji oraz wymiana pokrycia  dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 6  w Złotoryi."

Termin składania ofert: 22-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10 

telefon: 76 87 88 091 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 6 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówieniaPełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy pl. Niepodległości 6 w Złotoryi, szacowany koszt inwestycji 186 000,00 zł. Termin wykonania robót czerwiec - sierpień 2017 rok.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu: remont elewacji oraz wymiana pokrycia  dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 6  w Złotoryi."

Termin składania ofert: 22-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 76 87 88 091 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Górnicza 14 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Górniczej 14. Termin wykonania robót maj - czerwiec 2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 14  w Złotoryi."

Termin składania ofert: 15-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Barbara Dudek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 51

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Solna 2 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Solna 2, szacowany koszt inwestycji 155 000,00 zł. Termin wykonania robót maj - czerwiec 2017 roku.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Remont elewacji wraz z dociepleniem  budynku Solna 2 w Złotoryi."

Termin składania ofert: 10-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Beata Marzec - Strojek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8 

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną