RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Solna 2 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Solna 2, szacowany koszt inwestycji 155 000,00 zł. Termin wykonania robót maj - czerwiec 2017 roku.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Remont elewacji wraz z dociepleniem  budynku Solna 2 w Złotoryi."

Termin składania ofert: 10-05-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Beata Marzec - Strojek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8 

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną