RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Basztowa 7 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie audytu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 7 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie audytu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 7 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 26-06-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10 

telefon: 76 87 88 091 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Basztowa 7 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na: remont dachu i kominów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 7 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na: remont dachu i kominów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 7 w Złotoryi.” 

Termin składania ofert: 26-06-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 76 87 88 091 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 39 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Piłsudskiego 39 w Złotoryi, szacowany koszt inwestycji 51 944,79 zł.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu: remont 

elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 39  w Złotoryi."

Termin składania ofert: 07-07-2017 do godz. 15:30

Sprawę prowadzi: Sabina Kala - Łaba, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Górnicza 14 w Złotoryi

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie  remontu klatki schodowej ( góra - gładź, dół mozaika żywiczna ),  wymiana drzwi wejściowych oraz okien klatki schodowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym  przy ul.Górniczej 14 w Złotoryi.

 

Termin wykonania: czerwiec-lipiec 2017 rok.

 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

 

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

 

Opis koperty:

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

opis: "Oferta na wykonanie  remontu klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych oraz okien klatki schodowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym  przy ul. Górniczej 14 w Złotoryi.

 

Termin składania ofert: 09-06-2017 do godz. 15:00

 

Sprawę prowadzi: Barbara Dudek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 6

 

telefon: 76 87 88 091 wew. 51

 

 

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Orląt Lwowskich 3 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Orląt Lwowskich 3 oraz remont stiuków sufitowych.

Dokumenty do pobrania: przedmiar

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja.

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na remont klatki schodowej oraz remont stiuków sufitowych w budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej Orląt Lwowskich 3 w Złotoryi nie otwierać przez 19.06.2017. godz.15.30”."

Termin składania ofert: 19-06-2017 do godz. 15:30

Sprawę prowadzi: Sabina Kala Łaba, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 10 w Złotoryi

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie  docieplenia lukarn oraz otynkowanie kominów budynku mieszkalnego

zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 10 w Złotoryi.

 

Termin wykonania: czerwiec-lipiec 2017 rok.

 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

 

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

 

Opis koperty:

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

opis: "Oferta na wykonanie docieplenia lukarn oraz otynkowanie kominów budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 10 w Złotoryi.

 

zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 9 w Złotoryi"

 

Termin składania ofert: 09-06-2017 do godz. 15:00

 

Sprawę prowadzi: Barbara Dudek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 6

 

telefon: 76 87 88 091 wew. 51

 

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Cmentarna 2 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Cmentarna 2, obejmującego: skucie odspojonych tynków, uzupełnienie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi ścian, malowanie lamperii farbami olejnymi.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Cmentarna 2 w Złotoryi, nie otwierać przed 12.06.2017r godz. 15.30”"

Termin składania ofert: 12-06-2017 do godz. 15:30

Sprawę prowadzi: Sabina Kala Łaba, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 8 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną techniczną wykonanego docieplenia ścian budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego przy Pl. Reymonta 8 w Złotoryi. Ocena powinna uwzględniać szczegółowy opis wykonanej technologii, sposobu montażu i zakotwienia płyt styropianowych do ścian głównej elewacji budynku.

Wymagane uprawnienia budowlane w wyżej wskazanym zakresie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Termin wykonania: 23 czerwiec 2017 rok.

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną techniczną

wykonanego docieplenia ścian budynku mieszkalno-usługowego,

zlokalizowanego przy Pl. Reymonta 8 w Złotoryi"

Termin składania ofert: 05-06-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Barbara Dudek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 6

telefon: 76 87 88 091 wew. 51

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 6 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy pl. Niepodległości 6. Termin wykonania robót czerwiec- sierpień 2017 rok.

Dokumenty do pobrania:

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na remont elewacji oraz wymiana pokrycia  dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 6  w Złotoryi."

Termin składania ofert: 05-06-2017 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10 

telefon: 76 87 88 091 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Zimowa 1 ABC w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Remont klatki schodowej 1 B budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Zimowa 1 ABC w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót.

 Termin wykonania robót czerwiec - lipiec  2017 roku.

Dokumenty do pobrania:  przedmiar

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja.

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na remont klatki schodowej 1 B,  Wspólnoty Mieszkaniowej Zimowa 1 ABC w Złotoryi."

Termin składania ofert: 09-06-2017 do godz. 15:30

Sprawę prowadzi: Beata Marzec - Strojek, ul. Kolejowa 1, pokój nr 8

telefon: 76 87 88 091 wew. 52

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną