RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Chopina 5 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu ceramicznego i elewacji budynku przy ul. Chopina 5 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu ceramicznego i elewacji budynku przy ul. Chopina 5 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 29-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Solna 8

Opis zamówienia: Remont ścian oraz tynków zewnętrznych wraz z dociepleniem ściany podwórzowej i szczytowej w budynku Solna 8 w Złotoryi.

Załączniki:

Miejsce składania ofert:

  • RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-550 Złotoryja 

Sposób przygotowania oferty:

  • w zamkniętej kopercie

Opis koperty:

  • Nazwa i adres wykonawcy,
  • opis: "Remont ścian oraz tynków zewnętrznych wraz z dociepleniem ściany podwórzowej i szczytowej w budynku Solna 8 w Złotoryi".

Termin składania ofert: 29-06-2018 r. do godziny 15:00

Sprawę prowadzi: Sabina Kala Łaba
ul. Kolejowa 1, pokój nr 8
telefon: 537 468 701 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Krzywoustego 15A  w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku zgodnie z zakresem ujętym w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz remont muru oporowego  zgodnie z zakresem ujętym w decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzywoustego 15A w Złotoryi

Załączniki:  Decyzja PINB

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku oraz muru oporowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  ul. Krzywoustego 15A w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 25.06.2018 r. do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klasztorna 16

Opis zamówienia: Remont elewacji i klatki schodowej budynku Klasztorna 16 w Złotoryi.

Załączniki:

Miejsce składania ofert:

  • RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-550 Złotoryja 

Sposób przygotowania oferty:

  • w zamkniętej kopercie

Opis koperty:

  • Nazwa i adres wykonawcy,
  • opis: "Remont elewacji i klatki schodowej budynku Klasztorna 16 w Złotoryi".

Termin składania ofert: 15-06-2018 r. do godziny 15:00

Sprawę prowadzi: Sabina Kala Łaba
ul. Kolejowa 1, pokój nr 8
telefon: 537 468 701 wew. 52

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 28 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z drenażem dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 28 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z drenażem dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 28 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 04-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

 

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Basztowa 8 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie ekspertyzy technicznej  dla budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Basztowej 8 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej  dla budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Basztowej 8 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 04-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

 

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 25  w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie prac remontowych budynku w zakresie:  remont dachu papowego i kominów, dla budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Piłsudskiego 25 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu papowego i kominów,  przy  ul. Piłsudskiego 25 w Złotoryi.” 

Termin składania ofert: 04-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Staszica 12 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na remont klatki schodowej oraz wykonanie remontu murka oporowego i balustrady przy  budynku ul. Staszica 12 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na remont klatki schodowej, murka i balustrady dla budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 12 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 04-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 25 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 04-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZamawiającyWspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 25 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie prac remontowych budynku w zakresie:  termomodernizacja budynku, izolacja pionowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Złotoryi. 

Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (pokój numer 4).

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty:

Nazwa i adres wykonawcy

opis: "Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy  ul. Wojska Polskiego 25 w Złotoryi. 

Termin składania ofert: 04-06-2018 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Ardelli, ul. Kolejowa 1, pokój nr 10

telefon: 537 468 701 wew. 49

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną