RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Zaproszenie do składania ofertZamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 10 w Złotoryi

Opis przedmiotu zamówienia: Przedłożenie oferty na wykonanie dokumentacji na remont dachu w  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Szpitalna 10  w Złotoryi.


Termin wykonania: 2020 rok
Miejsce składania ofert: RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja (Biuro Obsługi Interesanta) lub e-mail: m.mazur
@rpkpartner.pl

Sposób przygotowania oferty: W zamkniętej kopercie.

Opis koperty: 
Oferta na wykonanie dokumentacji na  remont dachu w  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Szpitalna 10    w Złotoryi.

Nazwa i adres wykonawcy

Termin składania ofert: 20.04.2020 do godz. 15:00

Sprawę prowadzi: Monika Mazur, ul. Kolejowa 1, pokój nr 4

kontakt: 500 043 228  lub e-mail: m.mazur
@rpkpartner.pl

 

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną