RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Deklaracja dostępności strony internetowej RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi

RPK Partner Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Pawlus.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 537 468 701

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Prezes RPK Partner Sp. z o.o.
  • Adres: ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 537 468 701

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • przy budynku znajduje się parking z możliwością zaparkowania osobie niepełnosprawnej,
  • można wejść z psem asystującym,
  • wejście do budynku dostosowane jest dla osób na wózku inwalidzkim,
  • budynek nie jest wyposażony pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line,
  • toaleta dla klientów nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
Kategoria:
Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2020 roku
 
W związku z powyższym poniżej prezentujemy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zabudowie wielorodzinnej:
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
  • 1) za każdą osobę – 29,50 zł
  • 2) od gospodarstwa domowego (4 osoby i więcej) – 101,00 zł
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
  • 1) za każdą osobę – 118,00 zł
  • 2) od gospodarstwa domowego – 404,00 zł
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:
 
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
  • a) 120 litrów – w wysokości 6,34 zł/szt.
  • b) 240 litrów – w wysokości 12,68 zł/szt.
  • c) 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
  • a) worek 80 litrów – 12,12 zł/szt.,
  • b) worek 120 litrów – w wysokości 18,19 zł/szt.,
  • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł/szt.
Podwyższona stawka opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
 
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
  • a) 120 litrów – w wysokości 25,36 zł/szt.,
  • b) 240 litrów – w wysokości 50,72 zł/szt.,
  • c) 1100 litrów – w wysokości 232,80 zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
  • a) worek 80 litrów – 48,48 zł/szt.,
  • b) worek 120 litrów – w wysokości 72,76 zł/szt.,
  • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 232,80 zł/szt.
Przypominamy o obowiązku segregowania śmieci.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku: Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w czterokrotnej wysokości stawki podstawowej.
 
Do pobrania:

 

 

 

Jak segregować odpady?

Życzenia Świąteczne 2020

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

RPK Partner Sp. z o.o. informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy

(w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.)

Za niedogodności przepraszamy.

Prezes Zarządu
Urszula Pawlus

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA

Szanowni Państwo

Z uwagi na wzrastającą ilość zachorowań na SARS – CoV-2, dbając o Państwa i pracowników zdrowie, w pierwszej kolejności zalecamy kontakt telefoniczny w godz. pracy Spółki tj. od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną (wiadomości e-mail lub poprzez kartotekę on-line).

Większość spraw jesteśmy wstanie zrealizować bez kontaktu osobistego, co pomoże nam zminimalizować ryzyko zakażenia.

Prosimy o zrozumienie dla zastosowanych środków bezpieczeństwa.

Prezes Zarządu
Urszula Pawlus

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartoteka ON-LINE

RPK Partner Sp. z o.o. informuję, że od 01.07.2020r. została uruchomiona Kartoteka Online, która umożliwia Właścicielowi sprawdzenie stanu konta lokalu (zaliczki; wpłaty; obciążenia) oraz: 

  • dostęp do informacji o Zarządcy i tablicy ogłoszeń
  • informacja o wysokości i składnikach swojej zaliczki
  • informacja o zapisach na swoim koncie (zaliczki i wpłaty)
  • zapoznanie się z uchwałami i możliwość oddania głosu na każdą z nich
czytaj więcej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RPK Partner Sp z o.o. oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 kwietnia 2017 roku. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi wyniesione z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o. w Złotoryi. Działalność nasza zorientowana jest na świadczenie wysokiej jakości usług dla Wspólnot Mieszkaniowych, zarówno tych nowo powstających jak i dla tych działających od dłuższego czasu, zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryi jak i najbliższych okolic. 

Co nas wyróżnia:

  • Zatrudniamy wykwalifikowanych zarządców, administratorów oraz specjalistów ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych.
  • Pracujemy w oparciu o profesjonalny oraz licencjonowany program księgowy DOM.
  • Dysponujemy własnym archiwum w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych przez nas dokumentów.
  • Dbamy o to aby zarządzanie wspólnotami odbywało się w sposób płynny - na najwyższym poziomie. 
  • Współpracujemy  z najlepszymi firmami świadczącymi usługi techniczne i instalatorskie i projektowe.
  • Posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy. 
  • Aby zagwarantować Państwu profesjonalną i rzetelną usługę, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

Kategoria:

 

INFORMACJA

W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem Zarząd RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi odwołuje wszystkie zaplanowane na miesiąc marzec 2020r. zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

O nowych terminach zebrań zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

W celu zminimalizowania ryzyka zachorowania prosimy o ograniczenie wizyt w miejscach publicznych.

Natomiast w sprawach pilnych (awariach) prosimy o kontakt drogą telefoniczną: 530-871-146; 537-468-701 bądź e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                                   Urszula Pawlus

 

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną